Cách Soi Cầu Bạc Nhớ 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Từ 0 – 99

Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ xổ số miền Bắc đã từng là một nguồn thông tin đáng tin cậy và giá trị qua nhiều năm kinh nghiệm quan sát. Thông qua việc phân tích các lô về từ các đề về trước đó (từ 00 đến 99) trong bài viết dưới đây, EE88 cùng bạn có thể tạo ra một cái nhìn tổng quan về các con số tiềm năng sẽ về trong ngày tiếp theo.

Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 0 – 20

Sau đây là gợi ý các con số sẽ ra vào ngày hôm sau nếu hai số cuối giải đặc biệt ra từ số 0 – 20:

Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 0 - 20
Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 0 – 20
 • Nếu hai số cuối giải đặc biệt hôm nay đề về 00, hôm sau bạn nên đánh con đề 88 hoặc 99.
 • Nếu đề MB ra số 01 thì bạn có thể đánh đề 03 hoặc 30.
 • Giải đặc biệt XSMB hôm nay ra 02, hôm sau sẽ ra 69 hoặc 96.
 • Nếu hôm nay bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt là 03, ngày mai sẽ ra 10 hoặc 01.
 • Nếu hôm qua ra 04, dự đoán hôm nay đề về 13 hoặc 31.
 • Hôm trước giải được biệt miền Bắc ra 05, hôm sau đề thường ra 71 hoặc 17.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 06, đề về 02 hoặc 20.
 • Đề về 07, có thể dự đoán hôm sau thường về 24 hoặc 42.
 • Hôm trước đề về 08, dự đoán hôm sau sẽ ra con 14 hoặc 41.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt 09, đề về 13 hoặc 31.
 • Hôm trước về 10, đề ra 34 hoặc 43.
 • Hôm trước về 11, đề ra 38 hoặc 83.
 • Hôm trước về 12, đề ra 14 hoặc 41.
 • Hôm trước về 13, đề ra 45 hoặc 54.
 • Hôm trước về 14, đề ra 48 hoặc 84.
 • Hôm trước về 15, đề về 25 hoặc 52.
 • Hôm trước về 16, đề ra 00 hoặc 55.
 • Hôm trước về 17, đề ra 59 hoặc 95.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt ra 18, đề về 26 hoặc 62.
 • Hôm trước về 19, đề ra 11 hoặc 66.
 • Hôm trước về 20, đề ra 69 hoặc 96.

Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 21 – 40

Dưới đây là gợi ý các con số có khả năng ra vào ngày hôm sau nếu hai số cuối giải đặc biệt ra từ số 21 – 40:

 • Hôm trước về 21, dự đoán hôm sau sẽ về đề 37 hoặc 73.
 • Hôm trước về 22, dự đoán hôm sau sẽ về đề 67 hoặc 76.
 • Hôm trước về 23, dự đoán hôm sau sẽ về đề 48 hoặc 84.
 • Hôm trước ra 24, dự đoán hôm sau sẽ về đề 38 hoặc 83.
 • Hôm trước về 25, dự đoán hôm sau sẽ về đề 68 hoặc 86.
 • Hôm trước về 26, dự đoán hôm sau sẽ về đề 09 hoặc 90.
 • Hôm trước về 27, dự đoán hôm sau sẽ về đề 39 hoặc 93.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 28, đề về 79 hoặc 97.
 • Hôm trước về 29, dự đoán hôm sau sẽ về đề 10 hoặc 01.
 • Hôm trước về 30, dự đoán hôm sau sẽ về đề 01 hoặc 10.
 • Hôm trước về 31, đề về 69 hoặc 96.
 • Hôm trước về 32, dự đoán hôm sau sẽ về đề 66 hoặc 11.
 • Hôm trước về 33, dự đoán hôm sau sẽ về đề 25 hoặc 52.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 34, đề về 11 hoặc 66.
 • Hôm trước về 35, dự đoán hôm sau sẽ về đề 12 hoặc 21.
 • Hôm trước về 36, dự đoán hôm sau sẽ về đề 13 hoặc 31.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt ra 37, dự đoán hôm sau sẽ về đề 12 hoặc 21.
 • Hôm trước về 38, dự đoán hôm sau sẽ về đề 04 hoặc 40.
 • Hôm trước về 39, dự đoán hôm sau sẽ về đề 19 hoặc 91.

Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 41 – 60

Sau đây là gợi ý các con số sẽ ra vào ngày hôm sau nếu hai số cuối giải đặc biệt ra từ số 41 – 60:

Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 41 - 60
Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 41 – 60
 • Hôm trước về 41, dự đoán hôm sau sẽ về đề 56 hoặc 65.
 • Hôm trước về 42, dự đoán hôm sau sẽ về đề 14 hoặc 41.
 • Hôm trước về 43, dự đoán hôm sau sẽ về đề 39 hoặc 93.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 44, dự đoán hôm sau sẽ về đề 15 hoặc 51.
 • Hôm trước về 45, dự đoán hôm sau sẽ về đề 00 hoặc 55.
 • Hôm trước về 46, dự đoán hôm sau sẽ về đề 16 hoặc 61.
 • Hôm trước về 47, dự đoán hôm sau sẽ về đề 78 hoặc 87.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 48, dự đoán hôm sau sẽ về đề 16 hoặc 61.
 • Hôm trước về 49, dự đoán hôm sau sẽ về đề 17 hoặc 71.
 • Hôm trước về 50, dự đoán hôm sau sẽ về đề 48 hoặc 84.
 • Hôm trước về 51, dự đoán hôm sau sẽ về đề 28 hoặc 82.
 • Hôm trước về 52, dự đoán hôm sau sẽ về đề 18 hoặc 81.
 • Hôm trước về 53, dự đoán hôm sau sẽ về đề 09 hoặc 90.
 • Hôm trước về 54, dự đoán hôm sau sẽ về đề 22 hoặc 77.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 55, đề về 26 hoặc 62.
 • Hôm trước về 56, dự đoán hôm sau sẽ về đề 25 hoặc 52.
 • Hôm trước về 57, dự đoán hôm sau sẽ về đề 13 hoặc 31.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 58, đề về 02 hoặc 20.
 • Hôm trước về 59, dự đoán hôm sau sẽ về đề 00 hoặc 22.
 • Hôm trước về 60, dự đoán hôm sau sẽ về đề 09 hoặc 90.
Xem Thêm :   Xổ Số Miền Nam - Tất Tần Tật Thông Tin Về Trò Chơi XSMN

Bạc nhớ 2 số cuối giải biệt từ 61 – 80

Dưới đây là gợi ý các con số có khả năng ra vào ngày hôm sau nếu hai số cuối giải đặc biệt ra từ số 61 – 80:

 • Hôm trước về 61, dự đoán hôm sau sẽ về đề 12 hoặc 21.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 62, dự đoán hôm sau sẽ về đề 17 hoặc 71.
 • Hôm trước về 63, dự đoán hôm sau sẽ về đề 18 hoặc 81.
 • Hôm trước về 64, dự đoán hôm sau sẽ về đề 66 hoặc 99.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 65, dự đoán hôm sau sẽ về đề 07 hoặc 70.
 • Hôm trước về 66, dự đoán hôm sau sẽ về đề 22 hoặc 77.
 • Hôm trước về 67, dự đoán hôm sau sẽ về đề 23 hoặc 32.
 • Hôm trước về 68, dự đoán hôm sau sẽ về đề 00 hoặc 10.
 • Hôm trước về 69, dự đoán hôm sau sẽ về đề 24 hoặc 42.
 • Hôm trước về 70, dự đoán hôm sau sẽ về đề 22 hoặc 44.
 • Hôm trước về 71, dự đoán hôm sau sẽ về đề 74 hoặc 47.
 • Hôm trước về 72, dự đoán hôm sau sẽ về đề 25 hoặc 52.
 • Hôm trước về 73, dự đoán hôm sau sẽ về đề 23 hoặc 32.
 • Hôm trước về 74, dự đoán hôm sau sẽ về đề 55 hoặc 22.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 75, dự đoán hôm sau sẽ về đề 31 hoặc 33.
 • Hôm trước về 76, dự đoán hôm sau sẽ về đề 26 hoặc 62.
 • Hôm trước về 77, dự đoán hôm sau sẽ về đề 66 hoặc 88.
 • Hôm trước về 78, dự đoán hôm sau sẽ về đề 27 hoặc 72.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 79, dự đoán hôm sau sẽ về đề 22 hoặc 77.
 • Hôm trước về 80, dự đoán hôm sau sẽ về đề 77 hoặc 99.

Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 81 – 99

Sau đây là gợi ý các con số sẽ ra vào ngày hôm sau nếu hai số cuối giải đặc biệt ra từ số 81 – 99:

Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 81 - 99
Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt từ 81 – 99
 • Hôm trước về 81, dự đoán hôm sau sẽ về đề 23 hoặc 32.
 • Hôm trước về 82, dự đoán hôm sau sẽ về đề 12 hoặc 21.
 • Hôm trước về 83, dự đoán hôm sau sẽ về đề 28 hoặc 82.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 84, dự đoán hôm sau sẽ về đề 29 hoặc 92.
 • Hôm trước về 85, dự đoán hôm sau sẽ về đề 79 hoặc 97.
 • Hôm trước về 86, dự đoán hôm sau sẽ về đề 15 hoặc 51.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 87, dự đoán hôm sau sẽ về đề 03 hoặc 30.
 • Hôm trước về 88, dự đoán hôm sau sẽ về đề 13 hoặc 31.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 89, dự đoán hôm sau sẽ về đề 03 hoặc 30.
 • Hôm trước về 90, dự đoán hôm sau sẽ về đề 11 hoặc 88.
 • Hôm trước về 91, dự đoán hôm sau sẽ về đề 22 hoặc 33.
 • Hôm trước về 92, dự đoán hôm sau sẽ về đề 26 hoặc 68.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 93, dự đoán hôm sau sẽ về đề 14 hoặc 44.
 • Hôm trước về 94, dự đoán hôm sau sẽ về đề 23 hoặc 36.
 • Hôm trước về 95, dự đoán hôm sau sẽ về đề 33 hoặc 88.
 • Hôm trước về 96, dự đoán hôm sau sẽ về đề 48 hoặc 84.
 • Hôm trước về 97, dự đoán hôm sau sẽ về đề 43 hoặc 48.
 • Bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt về 98, dự đoán hôm sau sẽ về đề 44 hoặc 99.
 • Hôm trước về 99, dự đoán hôm sau sẽ về đề 00 hoặc 99.

Kết luận

Bài viết trên EE88 đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về việc sử dụng phương pháp bạc nhớ 2 số cuối giải đặc biệt để dự đoán các con số tiềm năng sẽ về trong ngày tiếp theo trong xổ số miền Bắc. Thông qua việc áp dụng phương pháp này, người chơi có thể tạo ra một số lựa chọn đáng tin cậy cho việc đặt cược, tăng cơ hội chiến thắng. Chúc các bạn may mắn!